Ładowanie

Saski Consulting

oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie doradztwa biznesowego w obszarze relacji z konsumentami, które prowadzone są za pomocą kanałów zdalnych (telefon, mail, chat, sms). Na swoim koncie posiada wiele projektów związanych zarówno z tworzeniem, optymalizacją i poprawą jakości obsługi klienta, jak i sprzedażą na odległość. Wszystkie rozwiązania wdrażane przez Saski Consulting budowane są o doświadczenia zdobyte w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

WIĘCEJ

O FIRMIE

Saski Consulting

Jest niezależną, polską firmą doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw, założoną przez zespół ludzi z bogatym doświadczeniem, zdobytym w kraju i za granicą, wywodzących się z różnych firm szeroko pojętego marketingu zintegrowanego (wszelkie kanały marketingu bezpośredniego, zarówno „tradycyjne” jak i online).

 • Doradza swoim Partnerom, jak powinny wyglądać optymalne relacje z ich Klientami bez względu na sektor, w jakim działa firma i jakie cele sobie wytycza.

 • Zawsze stara się sprostać oczekiwaniom i potrzebom swoich Partnerów. Zatrudnia profesjonalistów, którzy służą wszechstronną pomocą.

 • Proponuje innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania relacjami z Klientem i sprzedaży bezpośredniej.

KOMPETENCJE

KLIENCI

ZESPÓŁ

CASE STUDIES

 • pkt

  Polecamy firmę Saski Consulting Sp. z o. o. jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi rzetelnie i fachowo. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Saski Consulting Sp. z o. o. jako partnera traktującego
  w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

  WIĘCEJ
  Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. zlecił Saski Consulting Sp. z o.o. wykonanie audytu operacyjnego i technicznego
  Contact Centers Zamawiającego w Bydgoszczy, Poznaniu i Krakowie. Misja objęła:
  a. sprawdzenie poprawności i efektywności procesów, w których następuje interakcja z klientem oraz powiązanych z nimi zasad organizacji pracy
  w Contact Centers Zamawiającego (w szczególności opomiarowanie procesów i rekomendacje dotyczące procesów i analityki oraz odsłuch rozmów i ocena argumentacji sprzedażowej),
  b. sprawdzenie i analiza wykorzystywanych technologii (centrala telefoniczna, system Contact Center, CRM, bazy danych, systemy sprzedażowe/transakcyjne, narzędzia wykorzystywane do kontaktu z klientem),
  c. analiza HR (poziom wiedzy i umiejętności konsultantów i kadry zarządzającej, systemy motywacyjne, efektywność i wydajność pracy) (w szczególności ocena kompetencji menedżerów,
  wstępna ocena sprzedawców i rekomendacje),
  d. zidentyfikowanie najważniejszych problemów natury organizacyjnej, proceduralnej, kadrowej i systemowej Contact Centers oraz powiązanych z nimi możliwości optymalizacji.
  Współpraca trwała 3 miesiące i zakończyła się przygotowaniem raportu rekomendacyjnego w całości zaakceptowanego przez Zarząd Spółki. Wnioski i rekomendacje przekazane w raporcie zostały wykorzystane przez Spółkę do wprowadzenia zmian i poprawy efektywności działania Contact Center Zamawiającego.
 • Znany Lekarz

  W sierpniu 2014r. ZnanyLekarz Sp. z o. o. zaangażował Saski Consulting do zbudowania telefonicznego Działu Obsługi Klienta. Współpraca trwała 5 miesięcy. Saski Consulting w pełni spełnił oczekiwania ZnanyLekarz.pl, wszystkie założone cele zostały osiągnięte w terminie.

  WIĘCEJ
  W sierpniu 2014r. ZnanyLekarz Sp. z o. o. zaangażował Saski Consulting do zbudowania telefonicznego Działu Obsługi Klienta. Misja objęła:
  a. doradztwo w zakresie fachowej wiedzy z zakresu contact center opierającej się na doświadczeniach rynku polskiego i rynków krajów rozwiniętych,
  b. przygotowanie do przyszłych zadań koordynatora contact center – osoby odpowiedzialnej z ramienia Spółki ZnanyLekarz za współpracę z contact center,
  c. tworzenie założeń obsługi Klientów portalu ZnanyLekarz.pl poprzez:
  opis założeń projektowych, zasad organizacyjnych i prawnych, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
  opis procesów
  przygotowanie procedur obsługi
  d. przygotowanie zapytania ofertowego, nadzór nad przebiegiem przetargu i wyborem call center outsourcingowego,
  e. negocjacje warunków szczegółowych z wybranym call center,
  f. rekrutacja i szkolenie konsultantów – nadzór i kontrola,
  g. nadzór nad przygotowaniem skryptów rozmów,
  h. uzgodnienia zakresu i zasad raportowania,
  Współpraca trwała 5 miesięcy. Saski Consulting w pełni spełnił oczekiwania ZnanyLekarz.pl, wszystkie założone cele zostały osiągnięte w terminie.
 • ESN

  ESN zaangażował Saski Consulting do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działań wykonywanych na rzecz Komisji Europejskiej (wielojęzyczna obsługa obywateli państw należących do Unii Europejskiej). Saski Consulting w pełni spełnił oczekiwania projektowe, co pozwoliło wprowadzić znaczące usprawnienia, oszczędności oraz zwiększyć wydajność działań ESN.

  WIĘCEJ
  ESN jest wiodącą międzynarodową agencją komunikacji marketingowej w Belgii, która współpracuje z największymi korporacjami, instytucjami europejskimi, rządem belgijskim oraz stowarzyszeniami międzynarodowymi. W grudniu 2014r. ESN zaangażował Saski Consulting do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działań wykonywanych na rzecz Komisji Europejskiej (wielojęzyczna obsługa obywateli państw należących do Unii Europejskiej). Misja objęła dokonanie pogłębionej analizy, przygotowanie rekomendacji dotyczących ról, procedur, zarządzania jakością, szkoleń, wykorzystywanych technologii oraz wsparcie w procesie wdrażania tych rekomendacji. Wszystkie wspomniane działania miały na celu poprawę skuteczności i rentowności działań związanych z obsługą klienta. Saski Business Consulting w pełni spełnił oczekiwania projektowe, co pozwoliło wprowadzić znaczące usprawnienia, oszczędności oraz zwiększyć wydajność działań ESN.

WHITE PAPERS

POLECAMY

CC Academy
smb
Rada Reklamy
konfederacja lewiatan
Fedma
businesseurope
Call Centre
Engage Custumer
Ember

KONTAKT

Dziękujemy za wysłanie wysłanie wiadomości!
Błąd! Proszę poprawić wpisane teksty
Pole wymagane

Saski Business Consulting Sp. z o.o.
Tel. +(48 22) 653 66 66
email: biuro@saskiconsulting.pl

Siedziba spółki:
Aleja Jana Pawła II 29
00–867 Warszawa

Oddział w Krakowie:
ul. Sołtysowska
31–589 Kraków

NIP: 7010337791
REGON: 146071047
KRS: 0000416613
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

X Dołącz do naszego newslettera
   
* - pole obowiązkowe

Audyty marketingowe

Nakłady ponoszone przez firmy na marketing zintegrowany (wszelkie kanały marketingu bezpośredniego, zarówno „tradycyjne”, jak i online) stanowią często pozycję istotną
z punktu widzenia efektywności firmy i jej wyniku finansowego. Wiedza o tym, czy wydatki
są dokonywane sensownie i prawidłowo pozwala na podejmowanie właściwych decyzji
biznesowych oraz wybór adekwatnych narzędzi marketingowych.

Dobór partnerów zewnętrznych
i zarządzanie relacjami z nimi

Budżety alokowane u partnerów zewnętrznych są coraz większe, a zarządzanie relacjami
z nimi coraz trudniejsze. Posiadając olbrzymie doświadczenie, zdobyte „po obu stronach
barykady”, oferujemy naszym klientom szerokie wsparcie, poczynając od przygotowania
zapytań przetargowych, poprzez pomoc
w procedurze przetargowej, aż po realizację i rozliczenie umowy.

Budowanie i zarządzanie
relacjami z Klientem

Badanie poziomu satysfakcji, wdrażanie strategii lojalnościowych. Rynek polski z rynku
nastawionego na niską cenę zakupu ewoluuje w stronę dojrzałego rynku, cechującego się
docenieniem roli satysfakcji Klienta. Budowanie właściwych relacji z Klientami jest coraz
istotniejszym elementem rozstrzygającym o ostatecznym sukcesie firmy i możliwościach
realizacyjnych naszych klientów.

Optymalizacja procesów

W wewnętrznych i zewnętrznych Contact Center. Na polskim rynku usług Contact Center
efektywność kosztowa jest kluczowym kryterium oceny sprawności działania. Contact
Center staje się nie tylko istotnym konsumentem budżetów, ale też coraz częściej
znaczącym źródłem przychodów. Optymalizacja procesów zarówno po stronie obsługi,
jak i po stronie sprzedaży jest niezbędnym warunkiem przejścia od Contact Center
kosztowego do „Profit Contact Center”.

Strategie marketingowe

Dobór narzędzi, optymalizacja środków, integracja kanałów. Osiągnięcie sukcesu
w biznesie uwarunkowane jest dobrze zaprojektowaną i konsekwentnie realizowaną
strategią marketingową. Doświadczenie kilkuset zrealizowanych projektów, pozwala nam
budować strategie na miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych naszych klientów.

Wdrażanie i prowadzenie
projektów sprzedażowych

Dobór kanałów sprzedaży, badania marketingowe, optymalizacja procesów. Naszym
celem jest tworzenie takich kanałów sprzedaży, które są nie tylko skuteczne, ale przede
wszystkim efektywne.

Doradztwo techniczne

Wydatki na technikę i technologię to zazwyczaj pierwsza pozycja w wydatkach
inwestycyjnych, ale również istotna pozycja po stronie kosztów operacyjnych.
Optymalizacja tych kosztów, a więc wybór odpowiednich rozwiązań technologicznych,
może nie tylko decydować o kosztowej efektywności działania Contact Center, ale również
o zbudowaniu jego przewagi konkurencyjnej na rynku. Śledząc na co dzień rozwiązania
z rynków europejskich i światowych, a jednocześnie nie lekceważąc przy tym polskich
dostawców, doradzamy rozwiązania najbardziej adekwatne do potrzeb naszych Klientów.

Ochrona danych osobowych

Saski Business Consulting to eksperci w zakresie ochrony danych osobowych i ich wykorzystania w projektach marketingowych. Jesteśmy przygotowani do wdrażania w firmach procedur i programów dostosowania do wymogów stawianych przez RODO (data graniczna 25 maja 2018).